Dlaczego wybrać spółkę z.o.o?

Prowadzą spółkę cywilną czy jednoosobową działalność gospodarczą na pewnym etapie rozwoju firmy może okazać się, że zmiana formy prawnej może okazać się właściwym rozwiązaniem. Taka zmiana może wynikać z ograniczeń w rozwoju firmy przy dalszym korzystaniu z obecnej formy prawnej. Innym powodem może być chęć zwiększenia bezpieczeństwa prawnego właścicieli firmy.

Co zapewnia spółka z.o.o?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przede wszystkim zapewnia:
– ochronę uczestników przed odpowiedzialności z razie zadłużenia czy niewypłacalności spółki,
– wspólnicy zwolnieni są z obowiązku płacenia składek na ZUS czy składek zdrowotnych,
– struktura spółki jest bardzo elastyczna.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki pełnym wymiarze odpowiedzialni są członkowie zarządu. Natomiast wspólnicy mają jedynie ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W ten sposób spółka zoo jest zdecydowanie bardziej bezpieczna dla właścicieli niż spółki cywilne.

Elastyczna struktura spółki

Jedną z największych korzyści jest bardzo duża elastyczność w zakresie kształtowania struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obejmuje to choćby możliwość ochrony udziałowców przed utratą kontroli nad spółką. W tego typie spółki mogą być stosowane choćby specjalne uprawnienia osobiste czy uprzywilejowane udziały. W ten sposób właściciel, który jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nawet w przypadku, gdy jest udziałowcem mniejszościowym może zachować kontrolę nad spółką.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można decydować się na założenie również jednoosobowej spółki. Jednak w takiej spółce może być dwóch wspólników. Jest to jeden z wyjątków, który występuje w ramach spółek kapitałowych, gdzie bierze się pod uwagę połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników.

Korzyści przy zakładaniu spółki

Do dodatkowych korzyści przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć niski kapitał zakładowy, który jest niezbędny jako kapitał minimalny. W tym względzie niezbędne jest posiadanie jedynie pięciu tysięcy złotych, aby móc spełnić wymagania minimalnego kapitału. Jest to zatem niska kwota biorąc pod uwagę spółki prawa handlowego. Dodatkowo udziały w spółce mogą, ale nie muszą być równe, a pojedynczy udział może wynosić minimalnie pięćdziesiąt złotych. W ramach prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością można również liczyć na uzyskanie korzyści podatkowych, co jest również jednym z powodów zmian formy prawnej przez dynamicznie rozwijające się firmy.

Next Post

Jakie ogrzewanie domu?

pt. cze 5 , 2020
Wybór ogrzewania domu będzie wpływał bezpośrednio na komfort grzewczy, jak też na koszty użytkowania domu. Bardzo ważne jest z tego dokonanie właściwego wyboru, który będzie w długim okresie czasu wpływał na warunki mieszkaniowe. Czym ogrzewać dom? Na rynku grzewczym dostępny jest szeroki zakres różnych rozwiązań, z których można skorzystać przy […]