Różne formy zatrudniania pracowników

Na rynku pracy występują różne formy zatrudniania pracowników. Firmy stosują różne rozwiązania w celu z jednej strony budowania bazy pracowników, a z drugiej strony zachowania elastyczności przy zatrudnianiu pracowników. Jednocześnie każda forma zatrudniania pracowników ma swoje plusy oraz minusy.

Formy zatrudniania

Przy zatrudnianiu pracowników można korzystać zarówno z form opisanych w prawie cywilnym, jak też w prawie pracy. Do stosowanych form zatrudniania zaliczają się:
– kontrakt menedżerski,
– umowa o pracę,
– umowa o dzieło,
– umowa zlecenie.

Kontrakty menedżerskie stosowane są w firmach zatrudniających specjalistów czy managerów różnego szczebla. Taka forma zatrudnienia bywa korzystna dla managerów, gdyż mogą zachować znacznie większą elastyczność na rynku pracy. Stosowana jest ona jednak nie tylko w przypadku osób fizycznych, ale również w przypadku podmiotów gospodarczych.

Zatrudnienie na umowę o pracę

Umowa o pracę bywa korzystna z punktu widzenia przedsiębiorstw, które poszukują stabilności zatrudnienia. W ramach umowy o pracę można jednak wykorzystać zarówno umowy na czas określony jak też nieokreślony. Zastosowanie umowy na czas określony to doskonałe rozwiązanie, choćby w okresie próbnym, gdy sprawdza się przydatność pracownika do wykonywania pracy na wybranym stanowisku. Dodatkowo umowa na czas określony może być rozwiązaniem, gdy chce się jedynie w wybranym czasie zwiększyć liczbę pracowników w firmie.

Umowa na czas nieokreślony to sposób na zapewnienie stabilności zatrudnienia. Jednocześnie jest to znacznie bardziej bezpieczne rozwiązania dla pracownika. Wynika to między innymi z obowiązywania okresów wypowiedzenia, co sprawia, że pracownik nie jest zwalniany z dnia na dzień. Dodatkowo pracownik może korzystać z praw, które zostały zapisane w kodeksie pracy.

Umowy cywilnoprawne

Wiele firm decyduje się na korzystanie z umów cywilnoprawnych. Do takich umów zaliczają się umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Jest to rozwiązanie, z którego korzystać mogą firmy, które potrzebują korzystać z pracowników spoza firmy. Przy umowach zlecenie można zatrudniać pracowników do wykonania konkretnej pracy. Opłacana jest w tym przypadku czynność.

Natomiast umowa o dzieło jest zawierana, gdy pracownik ma wykonać określone dzieło. W tym względzie opłacany jest określony efekt. Jest to elastyczne rozwiązanie, które pozwala na zatrudnianie zarówno pracowników do wykonania konkretnych zadań, ale również pracowników z innych firm, co może obejmować choćby pracowników zapewnianych przez agencje.

Next Post

Jakie są zalety domów kanadyjskich?

niedz. cze 7 , 2020
Domy kanadyjskie to domy szkieletowe wykonane z drewna. Tego typu domy są szczególnie popularnym rozwiązaniem w krajach północnych, jak Kanada czy Skandynawia. Charakterystyczną cechą takich domów jest ich lekka budowa szkieletowa. Jakie są zalety domów kanadyjskich? Do głównych zalet domów kanadyjskich można zaliczyć: – konstrukcja z materiałów drewnianych, – zastosowanie […]